اجرای طرح توزیع و نصب کاهنده مصرف آب

طی این مصوبه تمام دستگاه‌های دولتی باید در راستای کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب اقدامات لازم را انجام دهند تا مشمول نرخ دوبرابری تعرفه نشوند.

جدیدترین ها
برند ها